Благодарим на психолога Христина Краева-Стоянова за гласуваното доверие към нас от Unlimited Digital. Тя е изтъкнат психолог, практикуващ в Благоевград. След завършването на бакалавърска степен по Психология от ЮЗУ „Н. Рилски” и последваща магистърска степен по „Консултативна психология” от ПУ „П. Хилендарски”,  продължава своето обучение с курс по „Клинична хипноза и хипнотерапия” в София. Тя е специализирана в консултиране и изграждане на конфиденциални отношения с клиентите си като акцентира върху решението, а не на самия проблем.

Защо дигитална маркетингова стратегия?

Дигиталната маркетингова стратегия е особено важна в случая на Христина Краева-Стоянова поради няколко основни причини:

Повишаване на онлайн присъствието:

В дигиталната ера, присъствието в интернет е критично за всеки професионалист, включително и за психолозите. Хората все повече търсят услуги онлайн и силното присъствие може значително да увеличи видимостта и достъпността в случая на г-жа Краева-Стоянова.

Постигане на локален успех:

Локалното SEO и Google Maps регистрацията помагат тя да привлече клиенти от своя регион, което е особено важно за психологическата практика.

Привличане на нови клиенти:

Чрез дигитални методи за маркетинг, Христина може да насочи своите услуги към конкретна аудитория, което увеличава вероятността за привличане на нови клиенти.

Бранд разпознаваемост:

Създаването на уникално и запомнящо се лого помага за изграждането на силна бранд идентичност, която може да доведе до по-висока степен на доверие и авторитет сред съществуващи и бъдещи клиенти.

Комуникация и взаимоотношения с клиентите:

Бързата форма за контакт и консултация облекчава комуникацията с клиентите, улеснява запазването на срещи и консултации и подобрява общото клиентско изживяване.

Адаптивност и иновации:

Дигиталната маркетингова стратегия позволява да се адаптира бързо към променящите се тенденции и да внедрява иновативни техники и методи в своята практика.

Измерване и оптимизация:

Дигиталният маркетинг предлага различни инструменти и платформи за анализ на резултатите и мониторинг на ефективността на различни маркетингови кампании, което позволява непрекъснато подобрение на стратегиите.

В крайна сметка, дигиталната маркетингова стратегия помага на Христина Краева-Стоянова да укрепи своята позиция на пазара, да разшири своя бизнес и да предложи по-качествени и достъпни услуги на своите клиенти.

Стъпки за изграждане на стратегията:

 • Бърза форма за контакт и консултация:

Разработване на форма за контакт на уебсайта, която позволява бърз и удобен начин за потенциални клиенти да се свържат с психолог Краева-Стоянова.

 • Локално SEO:

Оптимизация на уебсайта за по-добро позициониране в търсачките, фокусирано на локални ключови думи и фрази, за да привлече повече клиенти от Благоевград и околността.

 • Google Maps:

Регистрация на бизнеса в Google Maps, за да бъде лесно намиран от потенциални клиенти в района.

 • Създадено лого:

Дизайн на уникално и привлекателно лого, което отразява професионализма и ценностите на Христина.

 • Съдържание:

Редовни статии и блог постове, които предоставят полезна информация и съвети относно психологията и психотерапията.

 • Социални мрежи:

Активно присъствие в социални мрежи като Facebook, Instagram и LinkedIn, за по-голяма видимост и възможност за директен диалог с общността.

Бърза форма за контакт и консултация

Главната цел на бързата форма за контакт и консултация е да предостави лесен и удобен начин за потенциални клиенти да се свържат с Христина Краева-Стоянова. Това също така позволява да се установи първоначален контакт и тя да оцени нуждите на лицето, търсещо помощ, преди да премине към формална консултация.

Основни характеристики:

 • Достъпност: Формата трябва да е лесно достъпна от всички страници на уебсайта.
 • Синтез: Формата трябва да събира основна информация като име, имейл адрес, телефонен номер и кратко описание на проблема или въпроса.
 • Поверителност: Да се гарантира, че личната информация, предоставена чрез формата е защитена и обработвана съобразно със законодателството за защита на личните данни.

Стъпки за реализация:

 • Дизайн и разработка:

Формата трябва да бъде проектирана така, че да е приветлива и лесна за употреба, и да се интегрира добре с общия дизайн на уебсайта.

 • Тестване:

Преди пускането ѝ на живо, формата трябва да бъде тествана за удобство на употреба и функционалност.

 • Анализ на резултатите:

След пускането ѝ, ефективността на формата трябва да бъде редовно проследявана и анализирана, за да се определи дали тя постига желаните резултати.

Измерване на успеха:

 • Брой попълнени форми: Мониторинг на броя на хората, които използват формата.
 • Брой нови клиенти: Анализ на конверсиите от формата към реални клиенти.
 • Обратна връзка от потребителите: Събиране на мнения и предложения от потребителите относно удобството и функционалността на формата.

Бързата форма за контакт и консултация е важен инструмент, който може да подобри комуникацията между психолога и клиентите. Тя може да улесни процеса на установяване на контакт и да помогне на Христина да разбере и отговори на нуждите на хората още от самото начало.

Локално SEO

То  има за цел да оптимизира онлайн присъствието, за да бъде по-лесно намирана психоложката от потенциални клиенти в Благоевград и околните райони. Това включва оптимизация на уебсайта, Google Business профил и други елементи, които могат да подобрят видимостта в локалните резултати от търсенето.

Основни характеристики:

 • Ключови думи: Фокусиране на ключови думи и фрази, които са специфични за този тип услуги в Благоевград.
 • Google Business: Оптимизация на Google Business профила с актуална информация, снимки и отзиви.
 • Локални справочници: Регистрация и оптимизация на профила в локални справочници и оценяващи сайтове.
 • Мобилна оптимизация: Уверяване, че уебсайтът е оптимизиран за мобилни устройства, тъй като много потребители търсят локални услуги чрез телефоните си.
 • Социални сигнали: Използване на социални мрежи и други платформи за увеличаване на онлайн присъствието в локалната общност.

Стъпки за реализация:

 • Анализ на ключови думи: Изследване и идентифициране на най-релевантните и търсени локални ключови думи.
 • Оптимизация на съдържанието: Внедряване на ключовите думи в заглавия, мета описания, снимки и текстове на уебсайта.
 • Оптимизация на Google Business: Редовно актуализиране на информацията, добавяне на снимки и отговаряне на отзиви.
 • Локални връзки: Изграждане на връзки с други локални бизнеси и организации.
 • Мониторинг и отчетност: Редовен мониторинг на позиционирането в търсачките и анализ на трафика към уебсайта.

Измерване на успеха:

 • Позициониране в търсачките: Подобрение на позициите в локалните резултати от търсенето за ключовите думи.
 • Трафик към уебсайта: Увеличение на броя посетители на уебсайта от местни потребители.
 • Конверсии: Увеличение на броя на запитванията и консултациите от локални клиенти.
 • Обратна връзка и отзиви: Повече положителни отзиви и обратна връзка от местните клиенти.

Локалното SEO е критичен компонент за успеха на Христина Краева-Стоянова в Благоевград. Чрез методично планиране и изпълнение, тя може да укрепи своето онлайн присъствие, да привлече повече местни клиенти и да установи себе си като водещ експерт в областта на психологията в своя регион.

Google Maps

Регистрацията на бизнеса на Христина Краева-Стоянова в Google Maps има за цел да подобри видимостта и достъпността на нейните услуги за потенциални клиенти в Благоевград и околните райони. Това позволява на хората, които търсят психологически услуги, да открият лесно и бързо информация  и да се свържат с нея.

Основни характеристики:

 • Актуална информация: Предоставяне на точна и актуална информация като адрес, телефонен номер, работно време и уебсайт.
 • Отзиви и оценки: Събиране и управление на отзивите от клиенти, и отговаряне на тях по конструктивен начин.
 • Съдържание и обновления: Периодично добавяне на ново съдържание и обновления на информацията в профила.

Стъпки за реализация:

 • Създаване на Google Business профил: Регистрация и верификация на профила, който е свързан с Google Maps.
 • Попълване на информация: Предоставяне на всичката необходима информация, включително контакти, описание на услугите и цени.
 • Оптимизация на профила: Оптимизация на профила чрез добавяне на ключови думи, снимки и актуализации.
 • Мониторинг и управление на отзивите: Редовен преглед на отзивите и отговаряне на тях, за да се поддържа добър имидж и да се изгради доверие сред потенциалните клиенти.

Измерване на успеха:

 • Видимост в Google Maps: Позиционирането на бизнеса в резултатите при търсене в Google Maps.
 • Трафик от Google Maps: Брой посетители на уебсайта, които идват чрез Google Maps.
 • Конверсии: Брой запитвания и консултации, генерирани чрез Google Maps.
 • Положителни отзиви: Събиране на положителни отзиви и оценки от клиентите.

Регистрацията и оптимизацията на бизнеса на Google Maps са съществени за увеличаване на онлайн видимостта. Това не само ще направи услугите лесно достъпни и лесни за намиране за хората в района, но също така ще спомогне за изграждането на доверие и репутация чрез положителни отзиви и високи оценки от клиентите.

Създадено лого

Създаването на лого има за цел да укрепи бранда на Христина Краева-Стоянова и да предостави лесно разпознаваем и запомнящ се визуален елемент. Логото трябва да се асоциира с професионализъм, надеждност и да отразява дейността и ценностите на психолога.

Основни характеристики:

 • Уникален дизайн: Логото трябва да бъде оригинално и уникално, отличаващо се от други лога.
 • Цветова палитра: Избор на цветове, които са съобразени с психологията на цветовете и отразяват ценностите на Христина.
 • Визуални елементи: Използване на символи или икони, които имат значениe и са в синхрон с услугите, предлагани от Христина.
 • Лесно за разпознаване: Логото трябва да бъде ясно и лесно разпознаваемо, дори при различни размери и на различни платформи.

Стъпки за реализация:

 • Концепция: Изработка на концептуални идеи, базирани на изискванията и желанията на клиентката ни.
 • Дизайн: Развиване на дизайните, избор на цветове, шрифтове и графики, съобразени с концепцията.
 • Обратна връзка: Получаване на обратна връзка от нейна страна и направа на необходимите корекции и промени.
 • Финализация и подаване: Одобрение на финалния дизайн и предоставяне на логото в различни формати за различни употреби.

Измерване на успеха:

 • Разпознаваемост: Степента, до която потребителите разпознават и свързват логото с психолог Краева и нейните услуги.
 • Позитивен отзвук: Създаване на положителни и професионални впечатления сред съществуващи и потенциални клиенти.
 • Консистентност в брандирането: Логото трябва да бъде консистентно използвано във всички маркетингови материали и платформи.

Създаването на лого е ключова стъпка в брандирането на Христина Краева-Стоянова. Уникалното и професионално лого ще помогне да  изпъкне и да създаде силна и запомняща се марка, която отразява нейния професионализъм, ценности и специализация в психологията.

Заключение:

Изграждането на ефикасна дигитална маркетингова стратегия е от съществено значение за всеки професионалист в сферата на психологията  като Христина Краева-Стоянова. Процесът изисква детайлно планиране, креативност и адаптивност, за да се създаде силно онлайн присъствие и да се укрепи брандовата идентичност.

В случая на Христина, фокусът беше поставен на създаване на лого, оптимизация за локално SEO, регистрация в Google Maps и разработване на бърза форма за контакт и консултация, които са ключови елементи за подобряване на видимостта и достъпността онлайн. Тези стъпки не само ще помогнат  да привлече повече клиенти, но също така ще улеснят комуникацията с тях и ще насърчат изграждането на доверие и конфиденциалност в отношенията с тях.

С течение на времето, успехът на тези инициативи може да бъде измерван чрез различни метрики като онлайн трафик, конверсии, позитивни отзиви и устойчивост на бранда. Успехът в тези области ще допринесе за устойчив растеж и развитие на практиката на Христина в областта на психологията, както и за повишаване на нейната репутация в Благоевград и околните райони.

В заключение, отново благодарим на Христина Краева-Стоянова за гласуваното доверие към Unlimited Digital и се надяваме, че реализираната дигитална маркетингова стратегия ще подкрепи нейните професионални цели като същевременно ще предложи подкрепа и решения на хората, търсещи психологическа помощ и подкрепа.